ลูกรีด
ตอบสนองความต้องการของการผลิตแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นโลหะ พอลิเมอร์ และกระดาษ

ฟูจิลอยมีประสบการณ์ในการผลิตลูกรีดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า สามารถผลิตลูกรีดหลากหลายขนาด ตั้งแต่ φ584 mm×384 mm น้ำหนักประมาณ 500 kg ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จนถึงขนาดเล็กที่สุด และลูกรีดที่มีความเที่ยงตรงสูง

สามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การรีดโลหะแผ่น เหล็กลวดและเหล็กเส้น สเตนเลสและอลูมิเนียมฟอยล์ ไปจนถึงของใช้ประจำวันที่ทำจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะได้แก่ พอลิเมอร์และกระดาษเป็นต้น

บริษัทบริการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกรีดที่มีคุณภาพสูงโดยลูกรีดมีความร่วมแกนและร่วมศูนย์สูง ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพสูง มีความเบี่ยงเบนของขนาดต่ำ ตามความต้องการของลูกค้า


【ลูกรีดสำหรับรีดขึ้นรูป 】(Forming Roll)
Indent Roll/ Insert Roll

【ลูกรีดสำหรับรีดร้อน 】
NT Roll/ Guide Roll

【ลูกรีดอื่นๆ 】
Straightener Roll/ Reducer Roll