หน้าหลัก

สินค้าและกระบวนการผลิต

ดายและปลั๊ก ลูกรีด ผงแม่พิมพ์ขึ้นรูป
วัสดุคาร์ไบด์ การเคลือบผิวแบบ CVD

่าวสาร

information

MANUFACTURING EXPO/M fair’s (BITEC Hall 105)
BITEC(Bangkok International Trade & Exhibition Centre)