ผงแม่พิมพ์ขึ้นรูป
เทคโนโลยีความเที่ยงตรงสูงระดับสากลซึ่งมีค่าต่ำกว่าไมครอน (submicron) ถูกใช้ในการผลิตทุกๆ ชนิด

ฟูจิลอยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทนการสึกหรอซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ยังคงนำความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อทำให้ “ความเที่ยงตรง” ของผลิตภัณฑ์มีค่าสูงขึ้นจนถึงขีดจำกัด

ส่วนหนึ่งคือ ฟูจิลอยประเทศญี่ปุ่นได้นำเอาเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงสูงพิเศษอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในโลก มาใช้ในการผลิตเครื่องมือทนการสึกหรอความเที่ยงตรงสูงพิเศษที่มีความเที่ยงตรงในระดับสูงสุดในโลก โดยมีความเที่ยงตรงระดับต่ำกว่าไมครอน

แม่พิมพ์ความเที่ยงตรงสูงทั้งหมดของฟูจิลอย ซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตความเที่ยงตรงสูงนี้มาใช้ เพื่อให้บริการกับอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง


【การขึ้นรูปผง】
สำหรับพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ/ สำหรับเซรามิก/ สำหรับเชื้อเพลิงพลังงานปรมาณู/ สำหรับเฟอร์ไรท์/ สำหรับผงเหล็ก