เครื่องมือคาร์ไบด์อื่นๆ

ด้วยวัตถุดิบคาร์ไบด์ที่มีความเหมาะสมประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้ยาวนาน และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือความต้องการแบบใดก็ตาม FUJILLOY ใช้ know-how ในการผลิตวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตความเที่ยงตรงสูงที่ไม่เหมือนใคร เพื่อนำไปสู่ “การเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือ” รวมทั้ง “เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์”

จากอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน เครื่องมือทนการหรอ ทนการกระแทก และทนการกัดกร่อนของ FUJILLOY มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงแม้จะทำงานในสภาวะที่มีความรุนแรง จึงได้รับการยอมรับอย่างสูงในทุกๆ อุตสาหกรรมผลิต

ตั้งแต่การผลิตที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ ได้แก่ พอลิเมอร์หรือยา ไปจนถึงการขึ้นรูปวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ได้แก่ ไม้ แก้ว และเซรามิกเป็นต้น

【เครื่องมือสำหรับผสมและอัดรีดพอลิเมอร์】
Barrel/ Disk/ Pelletizer/ Screen และอื่นๆ

【อุปกรณ์สำหรับสารกึ่งตัวนำ】
Pot/ Plunger/ Heat plate และอื่นๆ

【อื่นๆ】
แม่พิมพ์ลากขึ้นรูป/แม่พิมพ์ตัด/แม่พิมพ์ดัด/แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปเย็นและร้อน และอื่นๆ