ดายและปลั๊ก
จากประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปีพ.ศ. 2492 ทำให้ดายและปลั๊กของฟูจิลอยมีส่วนแบ่ง 90 % ของตลาดในประเทศญี่ปุ่น

เทคโนโลยีระดับมาตรฐานสูงสุดที่เกิดจากการฝึกฝนมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททำให้ได้รับความไว้วางใจและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นระยะเวลาเกินครึ่งศตวรรษ ดายและปลั๊กของ “ฟูจิลอย” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ทำให้ฟูจิลอยมีความเจริญเติบโต ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงมาตลอด จนมีส่วนแบ่งสูงสุดในตลาดโลก

จากพื้นฐานของประสบการณ์ที่มีอยู่มากมาย ฟูจิลอยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างต่างๆ ได้แก่ ดายที่มีรูปร่างพิเศษ ดายปอกผิว ดายอัดรีดร้อน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด

ผลิตภัณฑ์ของฟูจิลอยมีความหลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ “คาร์ไบด์” ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง ไปจนถึงไดมอนด์ดายที่มีความเที่ยงตรงสูง


【ดายและปลั๊ก】
ดายดึงลวด/ ดายและปลั๊กดึงท่อ/ ดายดึงแท่งตัน

【ไดมอนด์ดาย】
ซินเตอร์ไดมอนด์ดาย

【ดายรูปร่างพิเศษ ดายปอกผิว ดายอัดรีดร้อน】
ดายและปลั๊กรูปร่างพิเศษ/ ดายปอกผิว/ ดายอัดรีดร้อน