วัสดุคาร์ไบด์


ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานมาตรฐานหรือรูปร่างใดๆ สำหรับฟูจิลอยแล้วไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้บริการผลิตชิ้นงานพรีฟอร์มด้วยเทคโนโลยีที่เป็น No.1 ในวงการ
ลักษณะเด่น

  • ด้วยการใช้วัตถุดิบพรีฟอร์มทำให้สามารถลดต้นทุนของอุตสาหกรรมการผลิตและลดระยะเวลาส่งมอบงานได้
  • ด้วยผลงานการผลิตชิ้นงานจำนวน 1,000,000 ชิ้นต่อปี เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต
  • สามารถเลือกผลิตภัณฑ์จากรายการสินค้าของฟูจิลอยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

วัตถุดิบฮาร์ดแท็บ (คาร์ไบด์ที่มีเกลียว)

  • สามารถรวมกระบวนการทำงานเช่น การทำเกลียวด้วยกระบวนการ EDM การเจียรไน การสวมประกอบบุช เพื่อลดระยะเวลาการทำงานได้
  • ไม่เกิด [การแตก, การหลุด, การบิ่น] เนื่องจากความร้อนจากการเชื่อมประสานหรือการทำเกลียวด้วยกระบวนการ EDM รวมทั้งไม่เกิดการเสียรูป
  • สามารถทำเกลียวบนผลิตภัณฑ์คาร์ไบด์ที่ใช้ในงานร้อนและงานอุ่นได้
  • นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์อีกด้วย