เกี่ยวกับซีเมนต์คาร์ไบด์

คาร์ไบด์ของฟูจิลอย

 


คำนิยามของซีเมนต์คาร์ไบด์ คือ

โลหะผสมที่ได้จากการซินเตอร์ริ่งสารประกอบคาร์ไบด์ของธาตุ 9 ชนิดคือ W,Mo,Cr,Ti,Zr,Hf,V,Nb,Ta ด้วยโลหะในตระกูล Fe (Fe, Co, Ni) โดยทั่วไปจะหมายถึงโลหะผสม WC-Co

ข้อดีของการทำให้มีความแข็งสูง

● สามารถเพิ่มความเที่ยงตรงของขนาดของผลิตภัณฑ์ได้
● สภาพผิวของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม สามารถปรับปรุงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้
● ความสามารถในการต้านทานการสึกหรอของเครื่องมือสูง วัสดุที่จะขึ้นรูปมีปริมาณการปนเปื้อนเนื่องจากการสึกหรอลดลง
● อายุการใช้งานของเครื่องมือเพิ่มขึ้น ลดจำนวนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
● จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องมือทนการสึกหรอเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุทำเครื่องมือแต่ละชนิด

ค่าสมบัติต่างๆ ของวัสดุทำเครื่องมือแต่ละชนิดแสดงในตารางที่ 1 ในที่นี้สมบัติของคาร์ไบด์เป็นค่าของฟูจิลอย

จากตารางจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ SKD, SKH และเซรามิก คาร์ไบด์จะมีค่ายังโมดูลัสและสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่สูงมาก

นอกจากนี้ความแข็งและความแข็งแรงอัดของคาร์ไบด์ของฟูจิลอยมีค่ากว้าง คลอบคลุมตั้งแต่ SKD ที่อ่อนไปจนถึงเซรามิกที่เป็นวัสดุแข็ง

ยิ่งไปกว่านั้นคาร์ไบด์ของฟูจิลอยยังแสดงค่าสูงที่สุดในบรรดาวัสดุเครื่องมือต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่เหมาะที่สุดสำหรับการขึ้นรูปโลหะถัดไป >>