เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

เพื่อนำเสนอ “แม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ต้านทานการสึกหรอเป็นเยี่ยม” ของบริษัทฟูจิลอยให้กับตลาดในประเทศไทย!!

บริษัทฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 โดยบริษัทแม่ในญี่ปุ่นหรือบริษัทฟูจิดาย (Fuji Die Co., Ltd.) เป็นผู้ถือหุ้น 100% เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยของแม่พิมพ์ที่คาร์ไบด์ที่ต้านทานการสึกหรอได้ดี

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ทำให้มีความต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัดได้ป้อนแม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ทนต่อการสึกหรอให้กับผู้ผลิตเหล่านั้นตลอดมา

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุประเภทคาร์ไบด์ ฟูจิลอยยังนำเสนอวัสดุจำพวกเซรามิก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย

บริษัทฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นแนวคิดเดียวกันกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น โดยพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น ร่วมกันเป็นหนึ่ง ทำงานอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ของบริษัทฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นแม่พิมพ์ (ดายและปลั๊ก) สำหรับการดึงขึ้นรูปท่อ รวมทั้งแม่พิมพ์สำหรับการดึงขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างกลม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทจะย้ายไปโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และจะสามารถผลิตแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้

ฟูจิลอย

พวกเราเรียกแม่พิมพ์ที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีที่ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุประเภทคาร์ไบด์ว่า “แม่พิมพ์เพื่อชีวิต” หรือ “Tool for Life” ถึงแม้จะมีวัตถุดิบที่ดี เครื่องจักรที่ดี และพนักงานที่ดี แต่หัวใจหรือคุณภาพความเที่ยงตรงของชิ้นงานที่ได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก

บริษัทฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก บริษัทจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยดีตลอดมา

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการของชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงเพิ่มขึ้นในทุกๆด้าน ส่งผลให้ความต้องการแม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ต้านการสึกหรอได้ดีเป็นที่ต้องการมากขึ้นไปด้วย

จากความต้องการเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตเครื่องจักรมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องจักรที่มีสมรรถภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งในแง่ของการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ และการลดการใช้พลังงาน

อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าต่อให้ใช้เครื่องจักรที่มีสมรรถภาพสูงเพียงใด ก็ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการผลิต
ซึ่งก็คือแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง ที่อาจถือได้ว่าเป็นผลงานศิลปะประเภทหนึ่งก็ว่าได้ เป็นผลงานที่ต้องเกิดจาก ”ฝีมือ” ที่เชี่ยวชาญของคนที่มี “จิตใจ” ที่ทุ่มเทเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างขึ้นมาได้

ดังนั้น พนักงานกลุ่มฟูจิดายทุกคนต้องขัดเกลาจิตใจ อุทิศตนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไปสู่ระดับสูงสุด

บริษัทฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะของบริษัทชั้นนำในการผลิตแม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ต้านทานการสึกหรอได้ดี ได้ผลิตผลงานที่ตอบสนองความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกท่านที่มีต่อเราตลอดมา

เปรียบเสมือน “คริสตัล” ที่เกิดจากการประสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสวยงามระหว่างเทคโนโลยีเครื่องจักรชั้นเลิศและทักษะการผลิตที่ได้รับการสั่งสมมาของพนักงานกลุ่มฟูจิลอยทุกๆคน
ถัดไป >>