หน้าหลัก

สินค้าและกระบวนการผลิต

ดายและปลั๊ก ลูกรีด ผงแม่พิมพ์ขึ้นรูป
วัสดุคาร์ไบด์ การเคลือบผิวแบบ CVD

News 

information

Hall101 บูธ BC25 วันที่ 21-24 พฤจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม click… http://www.metalex.co.th/